Monotypy

Monotypy vytvářené v letech 2003 - 2005. Na každý den v roce připadá jedna grafika. Rok 2005 , 365 grafik je uložen v Památníku národního písemnictví v Praze. Rozměr  50 x 35 cm.