Otto M. Urban

Otto M. Urban ( Dj Satan)

Umělecký teoretik, iniciátor a kurátor mnoha významných výstav ( Dekadence,Dekadence NOW! a další). Autor mnoha knih (Edward Munch, Arnold Schönberg, Dekadence NOW! , Dekadence České země 1880-1914 a další. Učí na Akademii výtvarných umění a na New York University, Prague.  Spoluzakladatel a člen hudební skupiny DekadentFabrik.

knihy:

Tak pravil LaChapelle

Otto M. Urban

91eef984a4

Arbor vitae, spolu s Pavleye Art and Culture, vydalo k výstavě zatím nejrozsáhlejší monografii Davida LaChapella, z pera kurátora výstavy Otto M. Urbana.

Výstava byla zahájena 6. 12. v dvoraně Rudolfina v 19.00 za přítomnosti umělce.

Knihu lze zakoupit v distribuční síti Kosmas.

Joel-Peter Witkin / Vanitas

Otto M. Urban

Grafická úprava: Robert V. Novák

47cc418c5c

 

Americký fotograf Joel-Peter Witkin (nar. 1939 v Brooklynu) patří již od konce 70. let 20. století k předním představitelům světové fotografie. Jeho instalované černobílé fotografie jsou součástí všech významných světových fotografických sbírek. Ve své tvorbě se věnuje především zátiší a portrétu. Jeho díla představují osobitý pohled na současný svět, často pracuje s odkazy na náboženská témata (Ukřižování, světci atd.) stejně jako na klasická díla světového malířství (Francisco Goya, Odilon Redon, Joan Miró, Hieronymus Bosch atd.). Svou tvorbou ovlivnil celou řadu dalších umělců (např. Erwin Olaf, Jake and Dinos Chapmanovi) i hudebníků (Diamanda Galásová, Trent Reznor). Také díky práci Joela-Petera Witkina se v posledních letech stále více objevují pojmy dekadence a dekadentní v souvislosti se současným uměním. Kniha představuje reprezentativní průřez umělcovou tvorbou od 70. let do současnosti. Vedle fotografií se zde objevují i méně známé kresby a obrazy. Vůbec poprvé je v této monografii publikován soubor nejnovějších Witkinových fotografií, tzv. retablos, jež vznikala v posledních třech letech. Anglicko-česká monografie s textem historika umění Otto M. Urbana shrnuje dosavadní vývoj Witkinova života a tvorby.

Můžete zakoupit v internetovém Knihkupectví Kosmas

 

Dekadence NOW! Otto M. Urban

Dekadence je téma, které je v současné kultuře aktuální, či lépe, opět aktuální. Apokalyptický pocit zmaru a krize naší civilizace podněcuje zvýšený zájem o temnou stránku lidského nitra i samotného světa. Od sedmdesátých let 20. století můžeme sledovat kontinuální snahu soudobého umění pracovat s typicky dekadentní tematikou: odcizení, deviace, splín, perverze, hrůza, ošklivost, krása, halucinace, smrt, sebevražda, zánik, narcismus, pornografie, násilí, narkotika, nemoc, šílenství. 

Knížka byla v užší nominaci v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2010

V barvách chorobných: Idea dekadence v českých zemích 1880 -1914, Otto M. Urban, Luboš Merhaut, Daniel Vojtěch

Monografie V barvách chorobných: Idea dekadence v českých zemích 1880–1914, která vychází ke stejnojmenné výstavě v Obecním domě, poprvé představuje – a to i v rámci evropského kontextu – specifickou část výtvarné umělecké scény ovlivněnou myšlenkami dekadence. Jedná se o umělce takového významu, jako byli Max Pirner, Hanuš Schwaiger, Beneš Knüpfer, Jakub Schikaneder, František Bílek, Karel Hlaváček, Max Švabinský, Alfons Mucha, Jan Preisler, František Kaván, František Kobliha, Jan Zrzavý, Josef Váchal a mnozí další. Fenomén dekadence je nahlížen třemi autory – Danielem Vojtěchem z filozofického a historického hlediska, Lubošem Merhautem z literárního a konečně editorem knihy Otto M. Urbanem z úhlu dějin umění. 

Dekadence. České země 1880-1914,  Otto M.Urban

web výstavy

 Katalog Dekadence. České země 1880-1914, který vychází u příležitosti českého předsednictví EU ke stejnojmenné výstavě v Hôtel de Ville, tzn. na hlavní bruselské radnici a v Musée provincial Félicien Rops v nedalekém Namuru, poprvé představuje a to i  rámci evropského kontextu, specifickou část výtvarné umělecké scény ovlivněnou myšlenkami dekadence. Katalog je členěn do 4 oddílů: Zachmuřený, zhýralý, morózní; Démon láska; Satanické halucinace a Očistec smrti  vedle děl a autorů bezprostředně s ohlasem dekadence spojovaných (jakýmsi vzorem dekadenta je pro nás Karel Hlaváček) i díla jejich předchůdců, umělců pražské německé komunity, kteří byli dekadencí přímo ovlivněni (Hugo Steiner-Prag, Emil Orlik, Ferdinand Staeger…). Současně jsou představena i díla některých rakouských umělců, kteří měli přímé a tvůrčí vazby s českým prostředím (Alfred Kubin…) Pozornost je věnována i přesahům dekadence do tvorby představitelů rané avantgardy, zejména do tvorby expresionistů a kubistů. Krátká úvodní studie se zabývá vazbami českého a belgického prostředí, dobou, kdy životní pocit, pro vznik dekadence určující, nebyl ještě definován hranicemi a ismy.  

Alfred Kubin – Rytmus a konstrukce, Petr Wittlich, Otto M. Urban, Ingeborg Habereder

Kniha o malíři, grafikovi, spisovateli, představiteli svébytného výtvarného projevu spojujícího ideje symbolismu s tvaroslovím expresionismu Alfredu Kubinovi (1877–1959) Rytmus a konstrukce byla vydána v souvislosti se stejnojmennou výstavou, kterou v roce 2003 uspořádalo Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově. Jedná se o první standardní monografii Kubinova výtvarného díla v češtině. Kubin po studiích na mnichovské akademii začal spolupracovat s okruhem vídeňské a berlínské secese. Setkal se a navázal přátelské vztahy s malířem Paulem Kleem, Maxem Klingerem i s literáty Thomasem Mannem, Gustavem Meyrinkem a Franzem Kafkou. V Čechách poprvé vystavoval v roce 1905. 

Karel Hlaváček, výtvarné a kritické dílo Otto M. Urban, editor Otto M. Urban

Karel Hlaváček (1874–1898) je znám především jako sugestivní básník, jeden z nejvýznačnějších představitelů symbolismu a dekadence z okruhu časopisu Moderní revue. Historik umění Otto M. Urban se soustřeďuje především na Hlaváčkovo dílo výtvarné a výtvarně-kritické, představuje jeho charakteristické rysy a výjimečnost, jeho místo v českém i evropském kontextu. Ukazuje hloubku propojení autorovy senzitivní osobnosti, jeho života, umělecké tvorby a stylizace. Kniha obsahuje edici Hlaváčkových textů věnovaných převážně výtvarnému umění. Přináší v reprodukcích téměř v úplnosti jeho výtvarné práce zahrnující zejména kresby, ilustrace, knižní úpravy a výzdoby. Znovu oživuje autoportréty a krajiny duše, snové světy Karla Hlaváčka, jeho nezkrotnou žízeň po něčem novém, lepším, delikátním a subtilním.

 

Edvard Munch: Být sám (obrazy, deníky, ohlasy) Otto M. Urban, překlad Jarka Vrbová (překlad Munchových deníků) editor Tomáš Vrba

Kniha, kterou autorsky připravili Otto M. Urban, Jarka Vrbová a Tomáš Vrba, je složena ze tří částí: studie o norském malíři jako zásadní postavě světové kultury 20. století, výběru z jeho fascinujících ilustrovaných deníků (první publikovaný v takovém rozsahu mimo Norsko) a konečně ze studie o Munchově iniciačním vlivu na české výtvarné umění po úspěšné výstavě, která se v Praze uskutečnila v roce 1905 a zásadně poznamenala vývoj českého moderního umění. Textová monografie vychází jako 4. svazek edice Vera effigies zaměřené na klíčové osobnosti přelomu 19. a 20. století. Obsahuje 223 reprodukcí umělcových olejomaleb, grafiky a fotografií zapůjčených Munchovým muzeem v Oslo. Kniha se stává nejen první velikou českou knihou o Munchovi, ale i příručkou ke kulturním dějinám přelomu 19. a 20. století.


Arnold Schönberg – Styl a idea, Otto M. Urban, Ivan Vojtěch, překlad Ivan Vojtěch, editor Ivan Vojtěch

Arnold Schönberg (1874–1951) byl jednou z nejvýznamnějších osobností první poloviny 20. století. Nebyl jen světoznámým hudebním skladatelem, ale i brilantním teoretikem, esejistou a zajímavým malířem. Jádrem knihy je soubor studií a přednášek, které uspořádal sám autor do sborníku Style and Idea, klíčového pramenu k porozumění moderní hudbě. Autor zásadní úvodní studie, editor i překladatel této knihy prof. PhDr. Ivan Vojtěch je mezinárodně uznávaným odborníkem na celý široký okruh schönbergovské problematiky, v rámci výzkumu zpracoval celou jeho rukopisnou pozůstalost, byl i editorem německých a italských vydání. Naše kniha obsahuje úplnou edici Schönbergových textů, včetně dosud knižně nepublikovaných, zabývajících se architekturou, židovstvím, malířstvím a dalšími tématy. V barevné příloze poprvé v Čechách představujeme Schönbergovo poměrně rozsáhlé malířské dílo doplněné studií Otto M. Urbana.

tyto knihy Otto M. Urbana vydalo nakladatelství Arbor vitae