autorské knížky pro děti

 "Knížka pro Saula" z roku 2008, v roce 2009 získala čestné uznání za autorskou knihu v soutěži FABBRICANTI DI LIBRI, Itálie , kresba a vazba autor, rozměry 19 x 25 cm, dopusud zhruba 15 exeplářů