Automatické obrazy 2006 -

Obrazy vznikající automatickým kladením jednoduchého tvaru vedle sebe, jedinou zásadou je předem určená barevnost a to, že se kruhy vzájemně dotýkají, jejich velikost je ponechána náhodě, či jak nazvat plynutí času. Vznikají tak náhodná seskupení, stopy času. Intimní geografie.

Tyto obrazy mají názvy podle slov, která jsou na většinou černých plochách. Některé podle dat vzniku. 

rozměry 120 x 80 cm, olej na plátně


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatické obrazy, rozměr 100 x 80 cm, akryl na plátně, 2007-2008