Navštivte mé Facebook stránky, kde denně zveřejňuji nové kresby (klik)

Instagram - David Cajthaml (klik)

Navštivte stránky knihkupectví Kavka, se kterým spolupracuji. Ve své prodejně - galerii mají mé obrazy, grafiku, kresby, knížky. Ceny mých prací jsou v galerii stejné jako u mne v ateliéru a všichni v Kavce jsou velice vstřícní. (klik) Galerie s nachází v centru Prahy v Krocínově ulici 5, Praha 1

Kontaktujte mne přímo, pokud chcete navštívit můj ateliér - david.cajthaml@volny.cz, + 420 608 53 66 02

-------------------------------

Srdečně zvu na mou výstavu v Galerii Klatovy/Klenová v objektu Sýpky

1. 6. 2019 - 25.8.2019

kurátor : Lucie Šiklová

 

-----------------

Sněží

mi na bradavky

trpké

vločky

když vidím sedm otvorů

na Tvé hlavě

vystavovala jsi je

kolemjdoucím (cestou domů)

pak v pokoji

nahmatal jsem Ti

v podpaží dvířka

lechtivému

smíchu

---

19. 10. 2013, Makotřasy

---

Co byste řekli o autorovi takových veršů? 

Dennodenně vypustí na svém Facebooku do tohoto tekutého světa nový obrázek. Nulla dies sine linea, ani den bez čáry. To, co po léta vede tohoto básnivce k naplňování hesla řeckého malíře Apella (*370 př. n. l.), není vůle antického umělce jít proti zahálce. Je to přetlak. Tu do půli lýtek, tu po kolena, tu a tam po krk (nad hlavu zřídka) brodí se David Cajthaml, autor citované básně, vodami nevědomí. Jeho tvorba vychází jednak ze snově asociativního principu, druhak má docela systematický deníkový charakter. Deníky jej provázejí celý (umělecký) život. Větší soustavnost můžeme začít sledovat v letech 2004 – 2005, kdy vznikla série denních monotypů. V roce 2014 začal dávat na Facebook každý den jednu milostnou báseň s fotografií. Poté, co dosáhly počtem stovky, vydal je ve sbírce “Pudřenka”. Na přelomu roku 2015 a 2016 začal denní serii kreseb z prostředí psychiatrické ordinace, a asi v roce 2017 se tato původně programová série proměnila do denních volných kreseb doprovázených texty, v nichž pokračuje dodnes.

Data se u Cajthamla stávají součástí obrazu, kresby či grafiky, řadí se do záznamů den po dni, připomínajíce listy kalendáře. Že je to práce také systematická, prozrazují třeba ikonky, jež si vytvořil pro některé opakující se činnosti (například plavání zastupuje ladná dvojkřivka vlnky s hlavičkou plavce). Tedy dokumentační charakter na straně jedné, na druhé velký příděl snivosti, a výtvarně zachycených asociací. Psychoterapeutickou metodu volných asociací vynalezl zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Spočívá ve volném plynutí myšlenek bez jakékoli cenzury svědomí, rozumu, morální či estetické. Díky nekorigovanému toku asociací se můžeme dobrat nevědomých obsahů naší mysli a zbavit se tak mnohého vnitřního pnutí, způsobujícího bolesti duše. Na přelomu 19. a 20. století to bylo převratné, takové ven vybublavší obsahy nevědomí byly zarážející a patřily pouze na psychoanalytické lehátko. Naše doba takřka nezná tabu a jen tak se nějakým obsahem z hlubin cizího nevědomí nenecháme zaskočit. Davidovy vlastní psychoanalytické sondy skrze denní obrazy a fantazie přesto občas zaskočí. Chtělo by se říci: vyhřezlé plotýnky páteře spodní mysli. Systematický a dlouhodobý přístup umělce k osobním obsahům spolu s vysledovatelnou linií asociace - imaginace – hra ale ohlazuje drsný, ostrý osobní povrch v balvan či valoun. Ano, občas obtížný, obtěžující, těžký. Ale uchopitelný a začasto z hloubi společný. Navenek insitní charakter Davidovy výtvarné poezie vyplývá z dekadentně modifikovaného surrealistického přísupu, vycházejícího z fascinace Thanatem, pudem smrti, a jeho nerozlučným dvojčetem Erotem. Do krabičky art brut však Cajthaml rozhodně nepatří. Kde se umane, je dokonalý, bravurní, přesný ve výrazu, potřebném k vyjádření myšlenky. V tísnivém pocitu nám zhoupne žaludek, jinde radostně rozruší a nechybí mu vtip. Má vhled.

Pole působnosti Davida Cajthamla (*1959) je široké a vejdou se na něj disciplíny od scénografie, kterou vystudoval spolu s architekturou, přes volnou malbu, grafiku, keramickou tvorbu, práci se sklem, autorské knihy až po vyjadřování čistě múzické. Je spoluzakladatelem kapely DekadentFabrik, autorem hudby k některým představením Arnošta Goldflama atd. Výčet činností této renesanční osobnosti současnosti by mohl pokračovat do šíře i hloubky, neboť David Cajthaml je nevysychající studna snů, představ i skutků. 

Text k výstavě: Lucie Šiklová 

Pozv-hor-cajthaml-1a--------------------------------

 Dívka si omývá nohy v myšlenkách mladíka
litografie, náklad 40 kusů, papír 50 x 35 cm, tisk Litografická dílna v Říční
23.4.2019
 — v Litografická dílna v Říční.

cena 2 200,- korun

Litografie-2019-duben Img_5256_3

Keramický čajový servis (2019) cena za komplet 4000,- korun

Měsíc spadl na zem, 2016, 50 x 60 x 7 cm, plastická kresba, cena 29 000,- korun, PRODÁNO

Obrazy z výstavy v Galerii CIT, Bratislava

Grafiky - 7 žen s knihou

 7 grafik v krabičce, suchá jehla, tiskl autor, rozměr papíru grafiky je 12,5 x 8,5 cm, grafika 6 x 4 cm.
Cena nekolorovaných grafik je 1400,- korun za soubor v krabičce
Cena kolorovaných grafik je 2000,- korun za soubor v krabičce
Náklad je 35 souborů
Objednávejte na mail david.cajthaml@volny.cz, nebo tel 608 536 602

Krabicka-2018-m

Web

Pobřeží (čtyři sny), 35 x 45 cm v rámu, 2018, cena 14 000,- korun

Talir-04

Mladík a můza, kresba uhlem, rámováno, 70 x 60 cm, cena 14 000,- korun

Tal-01Tal-02Tal-03Tal-04

Tal-05Tal-06Tal-07Tal-08Tal-09

Talíře, průměr 25 - 40 cm, keramika, cena 2 500 - 4000 korun

Img_2560-copy-mail

Básník, 2017, keramika, výška 37 cm, cena 24 000,- korun

Hlava-kavka

Keramická hlava, výška 40 cm, cena 22 000,- korun - PRODÁNO

---------------------

Další keramika u mne v atelieru:

Hlava-anatomie-gej-mail-17

Hlava - Anatomie, glazovaná keramika, výška 17 cm

Hlava-oko-gej-mail-25

Hlava - Oko, glazovaná keramika, výška 25 cm, 2016

 Hlava-s-vraskami-gej-mail-19

Hlava - Vrásky, glazovaná keramika, výška 19 cm, 2016

 keramiku objednávejte na david.cajthaml@volny.cz nebo 608 53 66 02

V lese, cca 45 x 60 cm x 7 cm, plastocká kresba, cena 42 000,- korun

------------
aktuálně - nová stránka tohoto webu - fotografie (klik)

     

DAVID CAJTHAML VE SBÍRCE NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Text o autorovi - Otto M. Urban (klik)   

Text o autorovi -  Vilma Hubáčková, vedoucí uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví v Praze

Imaginární hra Davida Cajthamla

V jednom mailu mi David Cajthaml napsal, že "všechno je něčím zajímavé" a že „realita je fantastičtější než fantazie“. V roce 2003 vytvořil unikátní deník - rozsáhlou sérii monotypů, které zaznamenávají soukromé zážitky během jednoho roku den po dni. Často se zde objevují motivy běžných věcí každodenního života - konvice na kávu, porcelánový hrnek, dřevěný stolek, pilulky, interiér bytu, dům, strom a nebo lidská tvář, která vypadá jako maska s prázdnými otvory místo úst a očí. Takové pojetí dává možnost domýšlet si, rozvíjet vlastní představy a funguje jako odrazový můstek ke snění.

 Zatímco v denících převládá věcnější přístup, v řadě maleb, kreseb, grafik, objektů a koláží se do popředí dostávají volné asociace.Obyčejná šnečí ulita nalezená v trávě na zahradě představuje lidskou hlavu, obličej, oko nebo ucho, knoflík na šatech, spirálu žárovky, uzel na provaze, tělo skřítka, stín hvězdy, ale taky prostor a prázdno. Tvarem připomíná labyrint ucha, ve kterém mizí zvuky a slova. Mozek je přetvoří v myšlenky, které se řetězí, proudí ven, vznášejí se kolem hlavy, vracejí se zpět a pronikají do hlubších vrstev psychiky. Tento proces vyvolává specifické umělcovy vize. David Cajthaml jakoby hrál neobvyklou hru, která se odehrává v imaginárním světě. Hrací figurky zde však nahradily myšlenky a představy. Každá hra spojuje náhodu a přesná pravidla. Snad právě proto David Cajthaml rád používá čísla a potrpí si na přesný počet zobrazených předmětů. Důležité jsou numerické vztahy, které považuje za zdroj zvláštního napětí.

Asociativní plynutí myšlenek zaznamenává v obrazech a textech, které se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Někdy text tvoří doplněk obrazu ve formě krátkých nápisů, jindy zaplňuje větší část plochy, dotváří a obklopuje kresbu nebo grafiku. V linorytech úmyslně vynechává prázdná místa, která dodatečně zaplní psaním, proto se každý list liší a získává charakter originálu. Tímto způsobem postupoval např. v Duchovní sérii linorytů (2009), kde v symbolické rovině obrazem a písmem zachytil celý tvůrčí proces od vzniku myšlenek, rozvoj imaginace až po vstup do podvědomí. Texty vždy souzní s charakterem obrazu, jsou zdánlivě jednoduché, zvláštně naivní, snové, poetické a současně temné. Vyprávějí nezvyklé, iracionální příběhy o slovech a myšlenkách, působení živlů, jevech skutečných a neskutečných, viditelných i neviditelných, lidských bytostech - ženách, mužích a mužoženách. Figury žijí běžným životem a přitom se dostávají do situací, jejichž klidný průběh narušují nečekané absurdní zápletky. Ženské postavy většinou nemají vlasy, z hlavy jim rostou různé fantastické útvary nebo mají v lebce otvory, kterými proudí vzduch, voda a šlehají plameny. Typickou postavou pohybující se na hranici mezi realitou a snem je Mořská dívka. Nejprve vznikla expresivní erotická kresba koupající se ženy, které na rameni sedí smrtka s ptačíma nohama. Postupně se změnila v holohlavou dívku s dravcem na rameni, která stojí po pás zabořená ve vodě a z úst jí vychází myšlenka v podobě vzdušného obláčku. Kresba inspirovala fantazijní text, který dal podnět k další kresbě, ta zase vedla k pokračování rukopisu až vznikla stejnojmenná knížka (2010). Z původní výtvarné představy se vyvinul nekonvenční a tajemný příběh, který se dostává až k prapočátkům lidské existence. Mořská dívka - univerzální matka a milenka byla stvořena prostřednictvím slova. Slovo se zhmotnilo do podoby člověka, vytvořilo si svého nositele z důvodu přežití. Mozek dívky produkuje myšlenky, které dávají řád chaosu světa. Mořská dívka prokázala značnou životaschopnost, vystoupila z komorního knižního formátu a objevila se znovu v sérii koláží (2009), maleb (2010) a linorytů (cyklus Zimní, 2010). I když jde o varianty stejného motivu, obrazy neustále překvapují neotřelým spojením naivity, fantazie, hry a logiky. Těžko by mohly působit jinak, když vše se odehrává ve sféře, kde "mozek dává tvar beztvarým démonům".

Vilma Hubáčková, srpen 2011

Výše jmenované práce Davida Cajthamla - originál rukopisu ke knížce Mořská dívka, sérii deníkových monotypů, cyklus linorytů Duchovní a Zimní, ale taky autorskou knihu Sounds, návrh programu ke hře Guma pro HaDivadlo, soubor drobné grafiky a výběr z osobní korespondence získal v letech 2009 - 2011 do svých sbírek Památník národního písemnictví.

článek Mořský fetišista věnovaný autorovi - časopis RESPEKT 17.7.2011, Jaroslav Formánek (klik)
 

                                                                         

 

          

Portrét MuDr V. , linoryt, kresba, 35 x35 cm, 2009

[CNW:Counter]

Úvodní stránka